Pułtusk SRKT

Kolejna spotkanie upowszechniające SRKT

Kolejne spotkanie upowszechniające Sektorowej Rady ds. Kompetencji odbyo się w Pułtusku. Połączone było ono z powołaniem Rady ds. Turystyki przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska.

W pierwszej części spotkania udział wzięli Prezesi: Stowarzyszenia Wspólnota Polska – Dariusz Bonisławski, Polskiej Organizacji Turystycznej – Rafał Szmytke, którzy w swoich wystąpieniach zadeklarowali chęć współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Turystyka.

W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy, przedstawiciele sektora edukacji oraz interesariusze z województwa mazowieckiego. Każdy z obecnych otrzymał materiał informacyjny o działalności rady oraz raporty z ostatnich badań SRKT. Obszerną prezentacje o działaniach Sektorowej Rady, przedstawił Wiceprezes– Józef Ratajski.

Małgorzata Rafał przedstawiła rekomendację szkoleń dla sektora, (w tym tych dedykowanych uchodźcom z Ukrainy. Badania prowadzone przez SKRT dotyczące sytuacji sektora dotkniętego COVI D-19 – omówił J. Ratajski.

Następnie odbył się panel dyskusyjny poświęcony potrzebom sektora w zakresie szkolenia kadr oraz nowych kompetencji w ZSK. Panel moderował prof. Jacek Olszewski

Na zakończenie spotkania upowszechniającego dokonano podsuwania. W wyniku ciekawej dyskusji uczestnicy spotkania wnioskowali o:

  • Niedopuszczanie do wpisów ZSK wątpliwych kwalifikacji, które są już uregulowane odrębnymi przepisami, np. Kierownik Wycieczek Górskich – skoro jest Przewodnik Wycieczek Górskich itp.
  • Przedłużenie możliwości wykorzystywania środków na szkolenia rekomendowanych przez Sektorową Radę na cały 2023 r. ze względu na wcześniejsze zamknięcie sektora.
  • Z zadowoleniem przyjęto informację przekazaną przez Prezesa POT, o przedłużeniu na kolejne lata Bonu Turystycznego.

W spotkaniu uczestniczyli także następujący członkowie Sektorowej Rady: Andrzej Szymański, Piotr Tatara, Piotr Gryszel.