Gremium Ekspertów Turystyki Pomorza Zachodniego

Kolejne spotkanie upowszechniające Sektorowej Rady miało miejsce w ramach odbywającego się w Szczecinie  Gremium Ekspertów Turystyki Pomorza Zachodniego w Szczecinie. Rada miała zaszczyt być współorganizatorem całego przedsięwzięcia.

Dwudniowe spotkanie prowadzone było w specjalnym studio, w systemie zmiennym moderowane przez poszczególne osoby, w zależności od tematyki programu. W części dotyczącej edukacji i upowszechniania Rady,  w studio spotkanie moderował Marek Migdal, a uczestniczyli w nim Józef Ratajski i Małgorzata Rafał.

Pierwszego dnia Gremium (po części oficjalnej, którą ze studia prowadzili Marek Migdal wraz z  Józefem Ratajskim, nastąpiły prezentacje przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju – Departamentu Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka dotyczące działań związanych z COVID-19 oraz certyfikacją w turystyce,

W trakcie dyskusji Wiceprzewodniczący Rady – J. Ratajski odniósł się do prowadzonych przez POT szkoleń pilotów wycieczek, certyfikatów bezpieczny hotel zwracając uwagę na niespójność tych działań z ZSK oraz systemów certyfikacji bez walidacji ich wartości rynkowej.

Uczestnicy Gremium poparli działania Rady dotyczące zmiany finansowania szkoleń w dobie COVID-19 oraz wniosku dotyczącego wsparcia przedsiębiorców poprzez przygotowanie, np. ze środków unijnych Strategii dla przedsiębiorców.

W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele Lokalnych Organizacji Turystycznych, Regionalnych Organizacji Turystycznych z woj. Świętokrzyskiego, Pomorskiego i Zachodniopomorskiego.

W drugiej części dnia –  J. Ratajski i M. Rafał uczestniczyli w programie Gremium na zasadzie obserwatorów, jako osoby włączające się do dyskusji dotyczącej sektora turystyki.

27 listopada czyli drugiego dnia konferencji studio zostało oddane do dyspozycji Sektorowej Rady ds. kompetencji Turystyka. Obecni w studiu M. Rafał oraz J. Ratajski zaprezentowali dorobek Rady,  a także przedstawili wyniki badań badania sektora prowadzone przez Radę w dobie pandemii. 

W prezentacji trzeciej J. Ratajski zapoznał uczestników z trzema rekomendacjami do szkoleń dla sektora turystyki i zaprezentował czwartą Rekomendację , będącą na końcowym etapie wdrażania, pokazując jednocześnie miejsce Rady w działaniach dotyczących ZSK.

Materiały z konferencji dostępne są na stronie organizatora