Hotel Jan III Sobieski, Rainbow Tours, Przedsiębiorstwo Organizacji Turystyki Rekreacji i Sportu oraz Hotel Warszawa w Augustowie nagrodzone w konkursie „Pracodawca Jutra”

2 października wręczone zostały nagrody w V edycji konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – „Pracodawca Jutra”.

Jest to ogólnopolski konkurs skierowany do firm, które z sukcesem realizują inicjatywy z zakresu współpracy z edukacją. Nagrodzone przedsiębiorstwa również dbają o swoich pracowników, budują kapitał ludzki w firmie.

Nagrody zostały przyznane w trzech kategoriach mikro- i małe przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa oraz duże przedsiębiorstwa.

Kategoria mikro- i małe przedsiębiorstwa:

 • I miejsce – InPhoTech. Firma podejmuje współpracę ze szkołami średnimi, patronuje nad klasami matematyczno-fotonicznymi, prowadzi zajęcia oraz warsztaty w szkołach, a także współpracuje z uczelniami wyższymi.
 • II miejsce – Biuro Rachunkowe Biurex. Nagrodzony za projekt „Przez praktykę do sukcesu”. Od 2016 roku firma jest współtwórcą szkoły policealnej dla dorosłych.
 • III miejsce – P.P.H.U. CAD-PRODUCTION Rosiak Brygida. Firma razem z zakładem karnym przygotowuje przyszłych pracowników do pracy. Skazani, oprócz wynagrodzenia, po opuszczeniu zakładu karnego otrzymują dokument z informacją o odbytej nauce i posiadanych umiejętnościach.

Kategoria średnie przedsiębiorstwa:

 • I miejsce – Centrum Elektryczne ANIA Boguccy. Firma objęła patronatem Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu. Dla młodzieży udostępniła sprzęt do nauki.
 • II miejsce – Hotel Jan III Sobieski. Firma współpracuje ze szkołami w Polsce, prowadząc kształcenie zawodowe i praktyczne. 
 • III miejsce – SOLWIT. Firma przygotowuje szkolenia, które skierowane są do pracowników, udostępniają bibliotekę oraz platformę on-line w ramach Solwitowej Akademii Rozwoju.

Kategoria duże przedsiębiorstwa:

 • I miejsce – UBS Business Solutions Poland. Firma prowadzi działania edukacyjne skierowane do różnych grup: osób wykluczonych z rynku pracy, młodzieży i dzieci, studentów. Do konkursu firma zgłosiła autorski projekt UBSxCampus.
 • II miejsce – LS Airport Services. Firma działa w obszarze obsługi naziemnej na rzecz linii lotniczych oraz portów lotniczych. W ramach działalności firmy powstał projekt edukacyjny LS ACADEMY.
 • III miejsce – ERBUD. Firma wspiera podopiecznych domów dziecka, którzy opuszczają placówki i rozpoczynają dorosłe życie.

W ramach konkursu przyznano wyróżnienia w pięciu sektorach:

W sektorze turystyki:

 • Rainbow Tours 
 • Przedsiębiorstwo Organizacji Turystyki Rekreacji i Sportu 
 • Hotel Warszawa.

W sektorze finansów:

 • Credit Suisse (Poland)

W sektorze motoryzacyjnym:

 • Pilkington Automotive Poland 
 • Volkswagen Poznań 
 • MAN Bus

W sektorze informatycznym:

 • Craftware 
 • Intel Technology Poland 
 • Perceptus

W sektorze budownictwa:

 • Atlas 
 • Multiserwis