Zachęcamy do udziału w cyklu kursów „Zasady compliance w turystyce”.

Organizatorem cyklu jest Zakład Badań nad Gospodarką Turystyczną w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Cykl będzie składał się z 3 niezależnych kursów:

  1. Podstawy compliance w działalności organizatora turystyki – 1-2 kwietnia 2023 r.
  1. Podstawy compliance w działalności hotelarskiej – 13-14 maja 2023 r.
  1. Praktyczny poradnik wyjazdowo-pobytowy – czyli jak w zgodzie z prawem zorganizować wycieczkę, imprezę lub pobyt turystyczny (usług zakwaterowania) – 3-4 czerwca 2023 r.

Celem wymienionych kursów jest zapoznanie słuchaczy z zasadami prowadzenia działalności zgodnej z obowiązującymi przepisami i zasadami etyki. W kursach może wziąć udział każdy absolwent szkoły wyższej i średniej, kto jest zainteresowany zdobywaniem wiedzy dotyczącej podstaw compliance w turystyce i zasad rządzących rynkiem organizatorów turystyki lub hotelarstwa.

Kursy mają na celu wsparcie osób zastanawiających się nad wdrożeniem procedury compliance w stosunku do własnego przedsiębiorstwa, a także osób zamierzających podjąć działalność w obszarze turystyki i rekreacji.

Kursy będą prowadzone w formie on-line w aplikacji Teams.

Kursy będą odbywały się w soboty i niedziele. Program każdego kursu obejmuje 12 godzin.

Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie testu z wiedzy, po zakończeniu każdego z trzech niezależnych kursów.

Absolwenci kursów otrzymają świadectwo ukończenia kursu – zgodnie z procedurami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Opłaty za uczestnictwo to:

  • Podstawy compliance w działalności organizatora turystyki – 450 zł;
  • Podstawy compliance w działalności hotelarskiej – 450 zł;
  • Praktyczny poradnik wyjazdowo-pobytowy – czyli jak w zgodzie z prawem zorganizować wycieczkę, imprezę lub pobyt turystyczny (usług zakwaterowania) – 350 zł.

Bliższe informacje dotyczące programu kursów oraz rekrutacji znajdziecie Państwo na stronie: www.sgh.waw.pl/complianceturystyka

Sekretariat: mgr Elżbieta Włodyka- elaw@sgh.waw.pl; tel. 695950000