Za nami kolejne posiedzenie Rady

4 czerwca, przy okazji odbywającej się w Bydgoszczy konferencji „Horyzonty i pomosty w nauce, kulturze, przedsiębiorczości – 30 lat wspólnych doświadczeń” odbyło się otwarte posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka.  W spotkaniu oprócz członków Rady uczestniczyli między innymi pracownicy  Kateny Turystyki  Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Prezes Związku Pracodawców Turystyki Lewiatan – Jan Korsak oraz – Prof. Laurent Barth z Institut Supérieur du Tourisme we francuskiej Tuluzie, a także przedstawiciele innych wyższych uczelni oraz przedsiębiorcy aktywni na lokalnym rynku turystycznym.

Po przywitaniu uczestników przez Przewodniczącą Rady prof. Hannę Zawistowską  oraz przedstawieniu porządku obrad  prof. Joanna Kosmaczewska przedstawiła najnowsze badania przygotowywane przez Katedrę Turystyki Wyższej Szkoły Gospodarki.

Pierwszym merytorycznym punktem obrad była prezentacja wyników badania dotyczącego barier we współpracy szkół kształcących kadry na poziomie średnim dla potrzeb branż turystycznych z przedsiębiorcami oraz dyskusja na temat zawierani zawierania przez samorząd gospodarczy Porozumień w zakresie współpracy na rzecz szkolnictwa zawodowego. Pełne raporty z przedstawionych badań wkrótce dostępne będą na naszej stronie w sekcji Raporty, analizy, opracowania

Następnym punktem obrad było przedstawienie kolejnej – trzeciej już rekomendacji – dotyczącej kształcenia w sektorze turystyki. Tym razem propozycje dotyczyły pod sektorów hotelarstwo oraz biura podróży a tematyka szkoleń była następująca: „Nowe Technologie w turystyce” oraz „Doradztwo w turystyce”.   Po gorącej i długiej dyskusji,  Rada zadecydowała o uzupełnieniu rekomendacji  o szczegółowy wykaz godzin i tematyki prowadzonych zajęć (szczególnie w przypadku modułu „Doradztwo w Turystyce), a także podjęła decyzję o warunkowym przyjęciu rekomendacji.

Na koniec przyjęto raporty z wyników badań zrealizowanych prze Instytut Turystyki w Krakowie pt. „ opinie pracodawców nt. obecnych i przyszłych kompetencji kadr w pod sektorach turystyki”.