Następne posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka już 4. i 5. czerwca

Zgodnie z ustaleniami z posiedzenia Sektorowej Rady, które odbyło 
się z dnia 28 marca br. w Krakowie informujemy, iż kolejne 
posiedzenie odbędzie się w terminie 4-5 czerwca br. w Bydgoszczy. Będzie 
ono połączone z obchodami 30-lecia Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz Konferencją naukową „Horyzonty i Pomosty w Nauce, Kulturze, Przedsiębiorczości , która odbędzie się w ramach Jubileuszu 30-lecia uczelni.

Konferencję naukową „Horyzonty i Pomosty w Nauce, Kulturze, Przedsiębiorczości – 30 lat wspólnych doświadczeń”, organizowaną przez WSG w Bydgoszczy w ramach Jubileuszu 30-lecia uczelni.

    Szczegółowy program zostanie przesłany w terminie późniejszym.

Ramowy program posiedzenia

  1. Informacja o działaniach prowadzonych przez Radę
  2. Informacja na temat wyników badania dotyczącego barier we współpracy szkół kształcących kadry na poziomie średnim dla potrzeb branż turystycznych z przedsiębiorcami. .
  3. Ocena możliwości zawierania przez samorząd gospodarczy Porozumień w zakresie współpracy na rzecz szkolnictwa zawodowego.
  4. Przyjęcie kolejnej rekomendacji dotyczącejkształcenia dla sektora Turystyki
  5. Prezentacja wyników badań IT dotyczących 6 obszarów branżowych przeprowadzonych w 2019 r Luka kompetencyjna w sektorze.
  6. Sprawy różne.

Członkom Rady zapewniamy zwrot kosztów podróży oraz jeden nocleg z 4/5. 06 2019r

Ze względów organizacyjnych jak również z uwagi na fakt, iż 
Gospodarze Jubileuszu zapewniają Członkom Sektorowej Rady jeden nocleg 
uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału  w posiedzeniu, najpóźniej do 
dnia 20 maja br. na adres e-mail:jratajski@konfederacjalewiatan.pl

„Horyzonty i pomosty w nauce, kulturze, przedsiębiorczości – 30 lat wspólnych doświadczeń” – program konferencij:

4 czerwca 

kampus Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszcz,  budynek K, aula 

09:30 – 10:00 – Rejestracja uczestników konferencji

10:00 – 12:00 – Posiedzenie plenarne konferencji

– oficjalne otwarcie Konferencji przez przewodniczącego prof. Marka Chamota

–  prezydent WSG Krzysztof Sikora –  prezentacja „30 lat idei uniwersytetu przedsiębiorczości”;

– blok poświęcony akredytacjom zagranicznym: 

•        prezes Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities (Amsterdam, The Netherlands) Prof. Dr. Thorsten Kliewe, 

•         prezes European Consortium for Accreditation (ECA)  Maciej Markowski; 

•        Prof. dr hab. Magdalena Osińska 

– Prof. Laurent Barth – dyrektor Działu Spraw Międzynarodowych Institut Supérieur du Tourisme, Francja 

– Prof. Zawistowaka – Przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Turystyka

– prezentacja Wiceprezesa Lecha Szczuki i Wiceprezesa Daniela LaliASSECO S.A. 

12:00 – 13:00 – Wydarzenia towarzyszące  : 

– podpisanie memorandum o powołaniu Międzynarodowego Konsorcjum Uniwersytetów Przedsiębiorczości(przedstawicieli partnerskich uczelni z Gruzji, Kazachstanu, Ukrainy); 

– prezentacja projektu Pradawne Ziarno– dr. Piotr Prus 

13:00 – 14:00 – Lunch

15:00 – 17:00 – Panele tematyczne: 

– Trzecia Misja Uczelni – zaangażowanie społeczne. Usługi społeczne – przedsiębiorczość – innowacyjność – kultura.

Moderatorzy – Michał Cichoracki, Magdalena Bergmann 

Kampus WSG, budynek K, aula, Bydgoszcz

– 30 lat przemian ustrojowych, 20 lat reformy samorządu wojewódzkiego i powiatowego. Kształcenie – polityka regionalna – rozwój gospodarczy.

Moderatorzy – Krzysztof Sikora, Marek Chamot

Urząd Miasta Bydgoszczy, sala 200a

ul. Jezuicka 1, Bydgoszcz

14.30 – 17:00 – Seminaria towarzyszące: 

– Posiedzenie Rady ds. Kompetencji – Turystyka oraz debata na temat współpracy nauki i biznesu w branży turystycznej

Kampus WSG, budynek C, Sala C116

– Warsztaty How to become an Entrepreneurial University

Kampus WSG, budynek C, sala Konwentu i Senatu C111

18:30 – 21:00 – Spotkanie integracyjne

Kampus WSG, Budynek L, Akademicka Przestrzeń Kulturalna 

5 czerwca

Wydarzenie towarzyszące: 

10:00 – 12:00 – Spotkanie upowszechniające działania Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Turystyka

Kampus WSG, budynek K, aula

10:00 – 14:00 – wizyta studyjna 

18:00 – 20:00 – Uroczysta Gala z okazji jubileuszu  „30-lecia idei przedsiębiorczości Założyciela i WSG”

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy 

ul. Marcinkowskiego 12-14, Bydgoszcz