Doradcy regionalni Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

W ramach działań Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) prowadzonych na rzecz rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji powstała ogólnopolska sieć doradców regionalnych – promotorów rozwoju ZSK. W każdym województwie działa dwuosobowy zespół pracowników. Aktualna lista kontaktów znajduje się na stronie: http://kwalifikacje.edu.pl/doradcy-regionalni/.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli Rady Programowej ds. Kompetencji oraz Sektorowych Rad ds. Kompetencji do współpracy z doradcami regionalnymi ZSK. W szczególności zachęcamy do wspólnej organizacji lokalnych spotkań, seminariów i konferencji, na których podejmowana jest tematyka Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w tym opisywanie nowych kwalifikacji czy opiniowanie zgłaszanych kwalifikacji. Doradcy mogą przygotować i poprowadzić wystąpienie lub warsztaty o ZSK. Od października 2018 r. zrealizowali w całej Polsce 110 seminariów, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, samorządów, uczelni, doradców zawodowych, nauczycieli itd.