Zmiany we władzach Związku Pracodawców Turystyki ! Jen Korsak Prezesem, Małgorzata Chechlińska szefową Rady Nadzorczej.


26 kwietnia w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie członków Związku  Pracodawców Turystyki LEWIATAN. 

Małgorzata Chechlińska – ustępująca Prezes Małgorzata Chechlińska – przedstawiła sprawozdanie z ostatnich dwóch lat działalności związku podkreślając jego dobrą  i stabilną sytuację finansową i organizacyjną.

Józef Ratajski – Wiceprezes Związku – przedstawił zebranym projekt oraz działania Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka, w której prace zaangażowany jest turystyczny Lewiatan.

Podczas dyskusji na temat przyszłości i perspektyw rozwoju organizacji podkreślano potrzebę odbudowy dialogu i współpracy pomiędzy organizacjami działającymi w branży turystycznej. I właśnie ten problem stanowić będzie największe wyzwanie dla nowych władz organizacji.

Przed wyborami zebrani podziękowali za wieloletnią aktywność odchodzącym władzą związku – w szczególności Małgorzacie Chechlińskiej – Prezes Zarządu oraz Urszuli Potędze – Przewodniczącej Rady Nadzorczej. 

Nowym przewodniczącym wybrany Związku Pracodawców Turystyki Lewiatan wybrano Jana Korsaka. W skład zarządu weszli ponadto Józef Ratajski oraz Andrzej Szymański. Przewodniczącą Rady Nadzorczej Została Małgorzata Chechlińska.