ZAPYTANIE DOTYCZĄCE ROZEZNANIA RYNKU Nr 4/2019

Związek Pracodawców Turystyki Lewiatan, w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyka”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.12.00-00-0010/16-00, przesyła zapytanie o cenę usługi dotyczącej: „Organizacji spotkania upowszechniającego działania Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka dla  interesariuszy sektora turystyki” –  dla 30-50 osób.

POBIERZ:

Zapytanie ofertoweFormularz ofertowy


Klauzula RODO