Spotkanie Rady w Ministerstwie Sportu i Turystyki

SPOTKANIE RADY W MINISTERWIE SPORTU I TURYSYKI
Dnia 10 stycznia 2019 r. w Ministerstwie Sportu i Turystyki odbyło się spotkanie przedstawicieli Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka z Kierownictwem Departamentu Turystyki MSiT – Ewą Pawlak Lewandowską – Dyrektor Departamentu, Dominikiem Borkiem – Z-cą Dyrektora Departamentu, Panią Iwoną Szałkowską. Ze strony Rady obecni byli: Hanna Zawistowska – Przewodnicząca rady oraz Józef Ratajski – Wiceprzewodniczący Rady.

Tematem spotkania było omówienie wspólnych działań związanych z wpisywaniem kolejnych kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz podejmowaniu działań upowszechniających, skierowanych do sektora turystyki dotyczących ZSK, Ramy Kwalifikacyjnej w turystyce. Dyskutowano także na temat zasad konkursu promującego Przykłady Dobrych Praktyk współpracy sektora edukacji z przedsiębiorcami w zakresie praktyk zawodowych. Ponadto mówiono płaszczyznę wspólnych działań informacyjnych w ramach spotkań
organizowanych przez Departament Turystyki z branżą turystyczną