Posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Turystyka w Uzdrowisku Wieniec Zdrój

Podsumowanie dotychczasowej – dwuletniej – działalności, przyjęcie uchwał dotyczących dalszej działalności, a także dyskusja o nowo podejmowanych inicjatywach to główne tematy dwudniowego posiedzenia Sektorowej Rady ds. Kompetencji oraz działających w jej ramach zespołów branżowych, które odbyło się w dniach 24-25 października w uzdrowisku Wieniec Zdrój.

Podczas dwu dniowych obrad przyjęto chwały dotyczące współpracy ze szkołami gastronomicznymi, na temat przygotowania strategii komunikacyjnej Rady, powołania zespołu ekspertów w celu przygotowania rekomendacji dla PARP oraz w sprawie powołania zespołu ekspertów,  który do końca br. wspólnie z UJ przeprowadzi konsultacje branżowe BKL.