Prezentacje z konferencji „Kwalifikacje, edukacja, rynek pracy”

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami z konferencji „Kwalifikacje, edukacja, rynek pracy

Nowe wyzwania i rekomendacje działań dla Rad Sektorowych – Jakub Gontarek LEWIATAN

Opis kwalifikacji jako narzędzie uzupełniania luk kompetencyjnych zidentyfikowanych w branżach turystycznych.  – Przewodnicząca SRT – Dr hab. prof. SGH Hanna Zawistowska

Paszport pilota / przewodnika, jako dokument potwierdzający kompetencje i doświadczenie w obsłudze ruchu turystycznego w zderegulowanym otoczeniu – dr Krzysztof Borkowski, Rafał Marek

Badanie luki kompetencyjnej w opinii pracodawców i pracowników sektora turystyki – dr Tadeusz Burzyński

Najważniejsze trendy, stanowiska i związane z tym kompetencje w sektorze turystyki w świetle I część badań BKL – Łukasz Maźnica, Dorota Micek, Joanna Kwinta Odrzywołek

Edukacja na rzecz wzrostu gospodarczego  i zatrudnienia szansą rozwoju  turystyki w UE –  Piotr Tatara, doradca ds. turystyki w Komisji Europejskiej