Startuje projekt „Strategiczny rozwój firmy w branży turystycznej”

Związek Pracodawców Turystyki Lewiatan wraz z Partnerem Akademią Słońca Krzysztof Frąszczak rozpoczynają realizację projektu nr UDA-POWR.02.02.00-00-0036/16
„Strategiczny rozwój firmy w branży turystycznej”

W ramach działania 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2016 do 31.10.2017
Obszar realizacji projektu: województwo wielkopolskie, lubuskie i zachodniopomorskie

Biuro projektu Warszawa:ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa

Kontakt: telefon 696-042-598, e-mail: jratajski@konfederacjalewiatan.pl

 

Biuro projektu Poznań: ul. Wierzbięcice 44a, 61-568 Poznań

Kontakt: telefon 720-850-500, e-mail: projekty@akademia-slonca.pl

 

Cel projektu:
Podstawowym celem realizowanego Projektu jest stworzenie dla 27 firm z sektora MMSP Planu Rozwoju Przedsiębiorstwa i merytoryczne wsparcie tych firm poprzez przygotowanie ich do podejmowania samodzielnych i racjonalnych wyborów w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem i budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku usług turystycznych.
Grupa docelowa:
Do udziału w projekcie zrekrutowanych zostanie 27 przedsiębiorstw z branży turystycznej (PKD 55.10, 55.20, 55.90, 56.10, 56.21, 56.29, 56.30, 79.11, 79.12, 79.90)z województwa wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego.

 

Struktura rekrutowanych firm:
9 mikro przedsiębiorstw
13 małych przedsiębiorstw zatrudniających do 25 pracowników
3 małych przedsiębiorstw zatrudniających od 26 pracowników
2 średnie przedsiębiorstwa, które nie posiadający dokumentu o określonym horyzoncie czasowym, podpisanego przez kierownictwo firmy, który określałby cele i mierniki do osiągnięcia (np. strategia, plan rozwoju).

 

Planowane efekty:

 

  • 1. dla 27 MMSP z branży turystycznej przygotowana zostanie analiza potrzeb rozwojowych i usługa doradztwa,
  • 2. dla 27 MMSP przygotowane zostaną Plany Rozwoju Przedsiębiorstwa,
  • 3. powstaną 2 raporty – zagregowane informacje o potrzebach rozwojowych MMSP należących do grupy docelowej,
  • 4. powstaną 2 raporty Analiza dostępności usług dla MMSP z branży turystycznej – analiza usług w RUR/poza RUR,
  • 5. zorganizowanie jednodniowej konferencji
  • 6. powstanie raport o podjętych działaniach upowszechniających i wdrożeniowych.

Wartość projektu: 382 022,71 PLN
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 343 820,44 PLN