Zmieniamy Logo i nazwę !

Polskiej Agencji Romwoaju Przedsiębiorczości zdecydowała się na ujednolicenie nazewnictwa oraz logotypów na wszystkich szczeblach projektu Systemu Rad ds. Kompetencji (Sektorowe Rady ds. Kompetencji, Rada Programowa oraz Bilans Kapitału Ludzkiego). W związku z tym zmianie uległa formalna nazwa naszej  Rady oraz jej logotyp. Formalna nazwa obecnie brzmi Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Turystyka, natomiast logotyp prezentuje się następująco: