ZAPYTANIE DOTYCZĄCE ROZEZNANIA RYNKU Nr 2/2018

Związek Pracodawców Turystyki Lewiatan, w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.12.00-00-0010/16-00, przesyła zapytanie  o cenę usługi dotyczącej: organizacji konferencji ,,Współpraca Rady – Edukacji z instytucjami rynku pracy” dla 100 osób w Krakowie w dniu 22 czerwca 2018 r.

Zapytanie o cenę

Formularz ofertowy