Finał Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

W dniach 10 – 11.04.2018 w  Zespole Szkół Ekonomiczno- Hotelarskich  w Kołobrzegu odbyła się X edycja finału Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. W konkursie uczestniczyło 30 przedstawicieli szkół z całej Polski, wyłonionych w eliminacjach regionalnych.

Rywalizacja, na którą składały się egzamin pisemny oraz zadania praktyczne polegające na obsłudze gościa na recepcji oraz konsumenta w restauracji, wyłoniła zwycięzców.

Ogólnopolski charakter olimpiady, realizowany przy udziale ZSEH w Kołobrzegu, stworzył możliwość zaprezentowana zadań Rady ds. kompetencji sektora turystyki.

W hotelu New Skanpol w Kołobrzegu odbyły się konsultacje środowiskowe poświęcone zadaniom oraz  perspektywom działania Rady. W konsultacjach uczestniczyli nauczyciele średnich szkół zawodowych z całej Polski uczestniczący w Olimpiadzie.

Ze strony Rady w spotkaniu uczestniczyli : Pani  Prof. H. Zawistowska – Przewodnicząca , Pan Józef Ratajski – Wiceprzewodniczący oraz członkowie Rady, Pani Iwona Szałkowska – MSIT , Pani Małgorzata Rafał – LROT i gospodarz Pan Zbigniew Stankiewicz –  Dyr. ZSEH w Kołobrzegu.

ZOBACZ PREZENTACJĘ RADY ZE SPOTKANIA W KOŁOBRZEGU: