Rada obradowała w Poznaniu

Podczas targów Tour Salon – oprócz konferencji oraz konsultacji z branżą odbyło się także plenarne posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki.
Przewodnicząca Rady – Hanna Zawistowska oraz Józef Ratajski przekazali zebranym relację ze spotkania z Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, podczas którego oceniano dotychczasową działalność Rady.
Najważniejszym – organizacyjnym – punktem programu było zatwierdzenie zmian w regulaminie rady oraz przyjęcie ostatecznej wersję Planu działania Rady na 2018 r.
W kontekście prezentacji dotyczącej luk kompetencyjnych w branżach turystycznych – wygłoszonej przez Tadeusza Burzyńskiego na poprzedzającej posiedzenie konferencji Rada powołała Zespół d.s przygotowania rekomendacji potrzeb szkoleniowych dla sektora turystyki.
W skład Zespołu wchodzą:
– Bartłomiej Walas
– Tadeusz Burzyński
– Zygmunt Kruczek
– Zbigniew Kowal
Przyjęto ustalenie, że przygotowane rekomendacje przed ostatecznym przekazaniem do PARP, zostaną przesłane do wiadomości i akceptacji członkom Rady.