Konsultacje z branżą podczas Targów Tour Salon w Poznaniu

 


Podczas poznańskich targów turystycznych Tour Salon Wiceprzewodniczący Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki Józef Ratajski zaprezentował przedstawicielom branży turystycznej dotychczasowe działania Rady.  Na głównej targowej scenie – w obecności kilkudziesięciu przedstawiciel i biur podróży, lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych a także interesariuszy – przedstawione zostały działania rady w roku 2017, zaprezentowano przygotowane opracowania i publikację oraz przedswtiono plany na  działalności na rok 2018.

Tematem budzącym największe zainteresowanie były zaprezentowanie przekłady dobrych praktyk  współpracy sektora edukacji z biznesem. Temat ten wiązał się z dyskusją czy możliwe jest wypracowanie  jednolitego wzorca współpracy dla wszystkich branż wchodzących w skład sektora turystyki.

Zobacz film: Zintegrowany System Kwalifikacji


Istotnym wnioskiem z konsultacji była wskazanie potrzeby aktywniejszych działań informacyjnych dotyczących Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – Ramy Kwalifikacyjnej,

Zobacz prezentację pokazywaną podczas konsultacji