INFORMACJA O ZASADACH ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU  dla uczestników posiedzeń  Sektorowej Rady ds. Turystyki

W ramach Projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, uczestnikom posiedzeń Rady mogą zostać zwrócone koszty przejazdu. O zwrot kosztów mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które na posiedzenie Rady dojeżdżają spoza miasta, w którym odbywa się posiedzenie. „Dojazd” rozumiany jest jako „dojazd z”  i  „powrót do” miejsca zamieszkania, bądź też innego miejsca w Polsce, w którym przebywa osoba ubiegająca się o zwrot kosztów. Zwrot kosztów przejazdu będzie dokonywany tylko na podstawie biletów datowanych na dzień rozpoczęcia i zakończenia spotkania.

Zobacz informację o zasadach zwrotu kosztów

Pobierz wniosek o zwrot kosztów podróży pociągiem

Pobierz wniosek o zwrot kosztów podróży  samochodem