Sektorowa Rama Kwalifikacji w Sektorze Turystyka do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji opublikowana w Dzienniku Ustaw

19.06.2017 ukazał się Dziennik Ustaw zawierający rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej w sprawie Sektorowej Rama Kwalifikacji w Sektorze Turystyka

Celem tworzenia ram kwalifikacji jako takich jest uporządkowanie kwalifikacji (rozumianych jako dyplomy, certyfikaty, świadectwa, itp., potwierdzające posiadanie określonych kompetencji), a tym samym podniesienie ich rozpoznawalności i „jakości”. Wpisuje się tow szerszy kontekst światowej zmiany w postrzeganiu uczenia się, nakierowanej na jego rezultaty (tzw. efekty uczenia się), a nie proces, który do nich prowadzi (uczenie się w różnych formach – w szkole, na kursach, bądź samodzielne). Aby kwalifikacje oparte na efektach uczenia się mogły funkcjonować w praktyce, potrzebne jest wdrożenie szeregu rozwiązań systemowych – jednym z nich są właśnie ramy kwalifikacji.
Sektorowa Rama Kwalifikacji w sektorze turystyka w Polsce to opis hierarchii poziomów kwalifikacji, funkcjonujących w branżach wchodzących w skład sektora turystyki, tj.: • hotelarstwo, • gastronomia (w szczególności gastronomia hotelowa), • organizacja turystyki, • pilotaż, przewodnictwo i animacja czasu wolnego.

Pobierz Dziennik Ustaw: