Konferencja „Turystyka, Edukacja, Zatrudnienie”

22 maja w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach, odbyła się konferencja praktyczno-naukowa dotycząca sektora turystyki „Turystyka, Edukacja, Zatrudnienie”.

Organizatorzy – Rada ds. Kompetencji Sektora Turystyki oraz Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa postarali się o pierwszorzędne grono prelegentów, wśród których znaleźli się: Elżbieta Bieńkowska – Komisarz Komisji Europejskiej, prof. dr hab. Hanna Zawistowska – Przewodnicząca Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki,  prof. dr hab. Andrzej Misiołek – Senator RP, Grzegorz Sikorski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,  dr Bartłomiej Walas – Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej

Konferencję otworzyli JM Rektor GWSH prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski oraz Wiceprzewodniczący Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki prof. nadzw. dr Tadeusz Burzyński.

Wprowadzając do szerokiej dyskusji na temat roli kształcenia w sektorze turystycznym, o szczególnej odpowiedzialności uczelni w kształtowaniu profesjonalnej kadry zarządzającej tą gałęzią przemysłu mówiła Elżbieta Bieńkowska. Pani Komisarz zwróciła uwagę na aktualne trendy w turystyce, m.in. na rewolucję cyfrową która dotyczy tej branży. Skupiła się także, na podkreśleniu znaczenia sektora turystycznego na rynku pracy w Europie i PKB jaki generuje. W dalszej części konferencji głos zabierali praktyce związani z branżą turystyczną wskazując na uwarunkowania prowadzenia działalności turystycznej i szczególna rolę edukacji jako warunku rozwoju w turystyce i branżach współpracujących. Uczestnicy konferencji z zadowoleniem przyjęli fakt utworzenia Rady ds. Kompetencji w sektorze turystycznym w Polsce widząc w niej sojusznika w podnoszeniu konkurencyjności i innowacyjności firm turystycznych

Dziękujemy wszystkim prelegentom i uczestnikom Konferencji za udział.