finał I edycji Olimpiady Umiejętności Hotelarskich

Finał I edycji Olimpiady Umiejętności Hotelarskich

31 marca zakończył się finał I edycji Olimpiady Umiejętności Hotelarskich organizowanej przez Szkołę Główną Handlową. Część teoretyczna odbyła się na uczelni, umiejętności praktyczne sprawdzane były w hotelu ibis Reduta. Hasłem przewodnim I edycji było „Kompetencje społeczne kluczem do profesjonalnej obsługi gościa”. Patronat nad Olimpiadą objęli: Ministerstwo Sportu i Turystyki, IGHP, POT i „Hotelarz”, a partnerami są m.in. Orbis i Konsorcjum szkół Ho-Ga-Tur.

W etapie szkolnym, który odbył się 15 października wzięło udział ok. 2 tys. uczniów ze 134 szkół ponadpodstawowych. Do etapu okręgowego, który odbył się 13 grudnia w dziesięciu szkołach przeszło po dwóch uczniów, którzy uzyskali najwyższą punktację z każdej szkoły. Do etapu centralnego zakwalifikowało się 35 uczniów z najwyższą punktacją w zawodach okręgowych. Teraz będą walczyć o tytuł Mistrza Umiejętności Hotelarskich. Eliminację odbędą się 29 marca w Szkole Głównej Handlowej, a część finałowa 30 marca w kompleksie hoteli ibis Reduta.

Główne cele Olimpiady to:

  • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i motywowanie ich do dalszego kształcenia na kierunkach turystycznych i hotelarskich szkół wyższych,
  • wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,
  • zapoznawanie młodzieży z innowacyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w sektorze usług turystycznych i hotelarskich,
  • przygotowywanie laureatów Olimpiady do udziału w konkursach międzynarodowych dotyczących umiejętności hotelarskich.

jak również doskonalenie wiedzy i umiejętności dydaktycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych i zawodu w szkołach hotelarskich oraz pogłębianie współpracy branży i szkół kształcących kadry. 

Laureaci zawodów finałowych otrzymują tytuł Laureata Olimpiady, a uczeń, który otrzyma największą liczbę punktów w zawodach finałowych tytuł Mistrza Umiejętności Hotelarskich.

Olimpiada została ujęta w komunikacie MEiN w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego. Realizując cel Olimpiady w zakresie doskonalenia wiedzy i umiejętności nauczycieli zawodowych i zawodu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprosiła nauczycieli do wzięcia udziału w cyklu warsztatów kompetencyjnych. W warsztatach wzięło udział ok. 100 nauczycieli. W programie etapu centralnego zaplanowano również warsztaty dla nauczycieli i uczniów z zakresu doskonalenia kompetencji cyfrowych oraz w tematyce aktualnych problemów hotelarstwa.

Organizatorzy Olimpiady ściśle współpracują z branżą hotelarską w zakresie działań programowych i organizacyjnych. W ramach Porozumienia o współpracy z ORBIS SA, zadania konkursowe w ramach wszystkich etapów  Olimpiady są konsultowane ze specjalistami z branży.