Grudniowe posiedzenia Rady

Za nami dwa grudniowe otwarte posiedzenia Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka. Pierwsze z nich odbyło się podczas zorganizowanego w Łodzi przez Forum Turystyki Regionów „Gremium Ekspertów Turystyki”. Drugie odbyło 15 grudnia się w siedzibie Szkoły Głównej Handlowej i było z znaczącej części poświęcone raportom przyjętym przez Radę.

Na początek łódzkiego spotkania Przewodnicząca Rady Hanna Zawistowska, Wiceprzewodniczący Józef Ratajski oraz Wojciech Burzyński przedstawi bieżącą działalność Rady oraz poszczególnych jej członków.

Józef Ratajski zaprezentował plany na rok 2023. Poinformował też zebranych, o możliwych dwóch terminach zakończenia projektu. Pierwszym z nich jest czerwiec, a drugim wrzesień 2023. Zdecydowano, że dr Jacek Olszewski przedstawi propozycję pytań do badania. Ma ono być zrealizowane wśród członków oraz interesariuszy i dotyczyć ew. dalszego funkcjonowania Rady.

Podczas posiedzenia w Szkole Głównej Handlowej zebrani miel okazję zapoznać się z prezentacjami raportów wykonanych na zlecenie Rady.

Andrzej Stankiewicz przedstawił rekomendacje ujęte w badaniu: Doradztwo zawodowe z perspektywy ucznia, rodzica, pracodawcy z branż Ho-Ga-Tur. Rekomendacje dla SRKT

Badania zrealizowane zostały przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu. 

Drugim z przedstawionych raportów była: „Identyfikacja i ocena przydatności platform internetowych MEiN, Centralnej Bazy Ofert Pracy oraz portalu EURES dla kontaktu branż turystycznych ze szkołami kształcącymi kadry dla ich potrzeb” Temat przedstawił dr. Mateusz Barczak z Wyższej Szkoły Turystyki.

Dominik Borek – Dyrektor Departamentu Turystyki w MSiT przedstawił prezentację dotyczącą „Zmian prawnych dotyczących zatrudniania i kwalifikacji w Polsce oraz UE”

Ostatni z prezentowanych raportów „Identyfikacja i analiza dokumentów regulujących zasady współpracy szkół wyższych kształcących kadry dla potrzeb branż: organizacji turystyki / hotelarstwa / gastronomii wraz z propozycjami zmian.  Rekomendacje dla Sektorowej Rady ds. Kompetencji” zaprezentował jeden z autorów opracowania dr Piotr Kociszewski – Prodziekan Wydziału Turystyki SGTiH Vistula.