ZAPYTANIE DOTYCZĄCE ROZEZNANIA RYNKU Nr 3/2022

Związek Pracodawców Turystyki Lewiatan, w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.12.00-00-0010/16-00, przesyła zapytanie  o cenę usługi dotyczącej: organizacji konferencji , Zintegrowany System Kwalifikacji w Sektorze Turystyki  Szkolnictwo branżowe Perspektywy Rozwoju. Łódż  2022