Branżowe Centra Umiejętności – rusza nabór zgłoszeń

15 września br. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji będąca Instytucją wspierającą Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiła w ramach KPO konkurs skierowany do przedstawicieli poszczególnych branż.

Inwestycja za ponad 1,4 mld zł polega na utworzeniu 120 nowoczesnych branżowych centrów umiejętności w partnerstwie podmiotów branżowych oraz organów prowadzących szkoły kształcące w zawodach i centra kształcenia zawodowego.

Do udziału w konkursie zapraszamy m.in. organizacje branżowe, izby gospodarcze, stowarzyszenia zawodowe i samorządy zawodowe zrzeszające osoby wykonujące dany zawód. W każdej ze 120 dziedzin określonych na potrzeby konkursu powstanie 1 centrum w kraju – o jego lokalizacji zdecyduje dana branża, przy czym BCU będą tworzone przy szkołach kształcących w zawodach lub centrach kształcenia zawodowego. Dzięki zaangażowaniu branż projekty te połączą w jeszcze większym stopniu biznes z edukacją zawodową i zapewnią trwałą współpracę pomiędzy branżami, szkołami zawodowymi i uczelniami. BCU pełnić będą cztery funkcje: edukacyjno-szkoleniową, integrująco-wspierającą, innowacyjno-rozwojową i doradczo-promocyjną.

Najważniejsze terminy naboru wniosków:

  • 15 września br. – ogłoszenie informacji o konkursie
  • 15 października br. – udostępnienie formularza wniosku w systemie informatycznym
  • 15 grudnia br. – zakończenie naboru wniosków

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu są dostępne na stronie internetowej: https://www.frse.org.pl/kpo-bcu