Rada obradowała na SGH

W gmachu Szkoły Głównej Handlowej odbyło się kolejne posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka. Było to pierwsze rod 2020 roku realne spotkanie Rady.

W związku z tym nowo powołani członkowie Rady otrzymali z rąk Przewodniczącej SRKT oficjalne powołania.

Na początku posiedzenia Hanna Zawistowska Przewodnicząca Rady i  Józef Ratajski Wiceprzewodniczący SRKT przedstawili obszerną informację na temat działań prowadzonych przez Sektorową Radę w okresie od ostatniego posiedzenia, tj. od dnia 16 marca br. 

Zaproszony na posiedzenie Marek Migdal, Prezes Forum Turystyki Pomorza Zachodniego – przedstawił koncepcję organizacji Gremium Ekspertów Turystyki, które odbędzie się w terminie 6-8 grudnia br. w Łodzi. Decyzją zebranych Rada wesprze to wydarzenie poprzez zorganizowanie poprzez zorganizowanie w ramach Gremium – Ogólnopolskiej Konferencji Sektorowej Rady. Tematami wiodącymi mają być kwalifikacje w sektorze turystyki, wpisywanych do ZSK oraz prezentacja wstępnego podsumowania drugiego etapu Badania Kapitału Ludzkiego. Ponadto zaprezentowane zostaną badania prowadzone przez Instytut Turystyki w Krakowie oraz SGH w Warszawie w roku bieżącym. 

Józef Ratajski przedstawił przygotowane przez Komitet Serujący i przekazane do PARP “Sprawozdania z działalności SRKT za 2021 r.”, które po szybkiej dyskusji został przyjęte przez Radę. 

Dyskusję zdominował temat podsumowania działalności Sektorowej Rady i ewentualnych kierunków dalszego funkcjonowania.  Ze szczególnym niepokojem odnoszono się do braku koncepcji dalszego funkcjonowania Rady ze strony instytucji zarządzającej (PARP). Na koniec członkowie Rady powołali dr hab. Jacka Olszewskiego na Przewodniczącego Zespołu ds. opracowania końcowego Raportu z działalności Sektorowej Rady.