Aktualizacja rekomendacji nr. 4 Możliwe szkolenia językowe dla obywateli Ukrainy

W związku z napływem dużej liczby obywateli Ukrainy do Polski, którzy w istotny sposób mogą zasilić rynek pracy w sektorze turystyki w Polsce Sektorowa Rada Kompetencji Turystyka zdiagnozowała następujące problemy:

  • Brak podstawowych kompetencji językowych tj. języka polskiego wśród obywateli Ukrainy oraz języka ukraińskiego wśród kadry menadżerskiej w Polsce. 
  • Brak znajomości przepisów prawa i standardów obowiązujących w sektorze wśród obywateli z Ukrainy.
  • Zarządzania różnorodnością międzypokoleniową i międzykulturową. 

Funkcjonujące na polskim rynku pracy w sektorze turystyki różne pokolenia pracowników (X, Y, Z a niebawem także Alfa[1]) w minionych latach bardzo często już współpracowały z pracownikami pochodzącymi z różnych kultur i regionów. Niemniej wojna w Ukrainie i wynikający z niej napływ uchodźców stał się trudnym wyzwaniem dla Polski, dając jednocześnie możliwość zniwelowania problemów kadrowych w sektorze turystyki i poszczególnych branżach. „Kluczem” do rozwiązania tych problemów powinny być kompetencje, których zdobycie należy umożliwić zarówno osobom zarządzającym organizacjami w sektorze oraz osobom, które wybrały Polskę jako miejsce do życia 
i pracy tj. obywatelom Ukrainy. W procesie zarządzania różnorodnością międzypokoleniową 
i międzykulturową należy zadbać o to, aby menadżerowie dysponowali wiedzą, umiejętnościami 
i kompetencjami, które pozwolą im na szybkie diagnozowanie pokoleń pracowników przy respektowaniu różnic kulturowych. Z perspektywy pracownika należy zadbać o podstawowe kompetencje językowe a także o zapoznanie ich z przepisami prawa i standardami obowiązującymi w poszczególnych branżach sektora turystyki. 

W związku z powyższym SRKT rekomenduje wzbogacenie zakresu dotychczasowej rekomendacji o nowe szkolenia w następującym zakresie: 

  • Zarządzanie międzykulturowym i międzypokoleniowym zespołem 
  • Kurs języka ukraińskiego dla menadżerów (dla obywateli z Polski)
  • Kurs języka polskiego (dla obywateli z Ukrainy)
  • Prawo pracy i standardy pracy w sektorze turystyki