Konkurs Pracodawcy Jutra: Leonardo Hotels Warsaw wyróżniony !

Konkurs Pracodawcy Jutra: Leonardo Hotels Warsaw wyróżniony !

Zakończyła się 6. edycja konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na najciekawsze inicjatywy z zakresu współpracy biznesu z edukacją, rozwoju pracowników i kształcenia przyszłych kadr. Pracodawcy aplikowali w trzech kategoriach: „Rozwój pracownika”, „Dojrzałe kompetencje” oraz „Ambasador Edukacji”. Konkurs sfinansowano w ramach Funduszy Europejskich, z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). W kategorii przedsiębiorstwo turystyczne wyróżnienie otrzymał Leonardo Hotels Warsaw Sp. z o.o.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z ekspertami rynku pracy, przedstawicielami Rady Programowej ds. Kompetencji oraz Sektorowych Rad ds. Kompetencji wybrała laureatów konkursu Pracodawca Jutra. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 89 inicjatyw na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego w firmach. Pracodawcy, ubiegający się o nagrodę w konkursie, musieli wykazać, że podejmowane przez nich działania, mają charakter kompleksowy, zostały przygotowane w sposób przemyślany, a udział w nich faktycznie przyczynił się do zwiększenia wiedzy lub umiejętności pracowników. Gala wręczenia nagród laureatom, odbyła się 9 czerwca w Warszawie. Wręczono 5 nagród przyznanych przez Kapitułę Konkursu oraz 15 nagród branżowych przyznanych przez Kapituły Sektorowe utworzone przez rady sektorowe. Kapituły Sektorowe zdecydowały także o wyróżnieniu 3 inicjatyw.

Organizatorzy wyłonili zwycięzców w trzech kategoriach: „Rozwój pracownika”, „Dojrzałe kompetencje” oraz „Ambasador Edukacji”. Dodatkowo swoje nagrody przyznali przedstawiciele 15 Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

W pierwszej kategorii „Rozwój pracownika” zgłoszono projekty motywujące do rozwoju zawodowego kadry, programy podnoszące kompetencje zawodowe, szkolenia oraz inne inwestycje w poszerzanie umiejętności pracowników.

Kategoria „Dojrzałe kompetencje” była przeznaczona dla przedsiębiorców, tworzących inicjatywy dla pracowników powyżej 50. roku życia. Uwzględniono programy mentorskie, polegające na wykorzystaniu eksperckiej wiedzy doświadczonych pracowników, wymianie doświadczeń z podwładnymi na początku kariery zawodowej oraz przedsięwzięcia mające na celu zwiększanie szans i możliwości na rynku pracy osób powyżej 50. roku życia.

Zakres inicjatyw wchodzący w skład ostatniej kategorii „Ambasador edukacji” to wszystkie działania, które skupiły się na wspieraniu edukacji dzieci, młodzieży, studentów oraz na rozwoju kadry pracowników oświaty. Jest to m. in.: prowadzenie kursów i warsztatów w szkołach i na uczelniach, tworzenie lub wspieranie platform i aplikacji edukacyjnych, organizacja konkursów oraz staży, aranżowanie programów klas profilowych, przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla nauczycieli oraz zaangażowanie na rzecz zdobywania lub rozwoju kompetencji poszukiwanych na rynku pracy.

Zgłoszenia konkursowe zostały ocenione przez 20-osobową kapitułę, której przewodniczył Pan Mikołaj Różycki, Zastępca Prezesa PARP.

Laureaci „Pracodawcy Jutra”

W kategorii Rozwój pracownika, w segmencie mikro i małe przedsiębiorstwa wybrano projekt zgłoszony przez Remi Vision.

W kategorii Rozwój pracownika, w segmencie średnie i duże przedsiębiorstwa wygrało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z Wrocławia

W kategorii Ambasador Edukacji w segmencie mikro i małe przedsiębiorstwa zwyciężyła firma Perceptus Sp. z o.o.

W kategorii Ambasador Edukacji w segmencie średnie i duże przedsiębiorstwa wybrano projekt zgłoszony przez Mercedes-Benz Manufacturing Poland.

W kategorii Dojrzałe Kompetencje, w segmencie mikro i małe przedsiębiorstwa nagroda przyznana została Inventity Foundation.

Wyróżnieni przez środowisko branżowe

W ramach konkursu „Pracodawca Jutra” przyznano również nagrody branżowe Sektorowych Rad ds. Kompetencji w następujących branżach:

Sektor Żywności Wysokiej Jakości

 • Grupa Maspex Sp. z o.o.

Sektor Finansów

 • BNP Paribas Bank Polski S.A.

Sektor Odzysku Materiałowego Surowców

 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

Sektor Gospodarki Wodno-ściekowej i Rekultywacji

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu

Sektor Telekomunikacji i Cyberbezpieczeństwa

 • Spint S.A.

Sektor Komunikacji Marketingowej

 • Dentsu Polska Sp. z o.o.

Sektor Handlu

 • „Społem” Poznańska Spółdzielnia Spożywców w Poznaniu

Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych

 • HEINEKEN Global Shared Services Sp. z o.o.

Sektor Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej

 • FORMEDIS Sp. z o.o. Sp. K.

Sektor Informatyki

 • Mobitouch sp. z o.o.

Sektor Chemii

 • Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Sektor Motoryzacji i Elektromobilności

 • Stellantis Gliwice sp. z o.o.

Sektor Budownictwa

 • UNIBEP S.A.

Sektor Usług Rozwojowych

 • Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów

Sektor Turystyki

 • Leonardo Hotels Warsaw Sp. z o.o.

Wyróżnienia branżowe przyznane przez Kapituły Sektorowe

Sektor Handlu

 • Akademia Umiejętności Eurocash Sp. z o.o.

Sektor Motoryzacji i Elektromobilności

 • Mercedes-Benz Manufacturing Poland Sp. z o.o.

Sektor Usługi Rozwojowych

 • Fundacja Alae – skrzydła rozwoju