Opisuj kwalifikacje w Sektorze Turystyki

Instytut Badań Edukacyjnych przygotował zestaw materiałów wspierających wszystkie osoby zainteresowane Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji. Publikacje te pozwalają zapoznać się z językiem efektów uczenia się i z głównym narzędziem systemu – Polską Ramą Kwalifikacji.

Wyjaśniają, jak opisywać kwalifikacje i jak krok po kroku włączać je do systemu. Są również podstawowym źródłem informacji dla podmiotów starających się o uprawnienia instytucji certyfikującej czy podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości. Wszystkie publikacje związane zawierające wytyczne dotyczące opisywania kwalifikacji znajdziecie pod tym linkiem: http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/publikacje

Dodatkowo opracowana została szczegółowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Turystyki. Dostępna jest na naszej stronie w sekcji „do pobrania„, lub bezpośrednio tutaj: