//Upowszechnianie działalności Rady w Stegnie

Upowszechnianie działalności Rady w Stegnie

22.10 br. odbyło się kolejne spotkanie upowszechniające Sektorowej Rady ds. Kompetencji turystyka. W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy Mierzei Wiślanej, członkowie Lokalnej Organizacji Turystycznej, przedstawiciele sektora edukacji oraz administracji samorządowej

Uczestnicy spotkania otrzymali materiał informacyjny o Radzie oraz Raporty zostatnich badań
SRKT. Prezentacje o działaniach Rady – rola w systemie edukacji, przedstawił Wiceprezes Rady –
Józef Ratajski. Następnie rekomendacje szkoleń dla sektora – przedstawiła Małgorzata Rafał, a
badania prowadzone przez SKRT dotyczące sytuacji sektora dotkniętego COVI -19 omówił J.
Ratajski.

Uczestnicy spotkania otrzymali materiały dotyczące prezentowanych zagadnień.
Prezentację dotyczącą założeń, regulaminu oraz zaproszenia do udziału w konkursie Pracodawcy
Jutra” – przedstawia M. Rafał, po czym odbył się panel dyskusyjny poświęcony potrzebom sektora
w zakresie szkolenia kadr oraz nowych kompetencji w ZSK. Panel moderował prof. Jacek Olszewski
Na zakończenie spotkania upowszechniającego dokonano podsuwania. W wyniku ciekawej
dyskusji uczestników przedsiębiorcy zwracali uwagę na problemu braku kadr w sektorze w po
pandemii. Odnieśli się także do Konkursu „Pracodawcy Jutra” w kontekście uszczegółowienia
informacji w związku z planowanym udziałem w Konkursie.
Na tym notatkę zakończono