Kurs na Edukację w Turystyce

Konferencja „Kurs na edukację w turystyce” 12.05. Ruszyła rejestracja uczestników

Sektoraowa Rada ds. Kompetencji Turystyka oraz Departament Turystyki Ministerstwa Rozwoju, Technologii i Pracy uprzejmie zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Kurs na Edukację w Turystyce”.
Konferencja odbędzie się dnia 12 maja 2021 r. przy współudziale Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy w formule hybrydowej przy wykorzystaniu platformy MS Teams.

Wykład wprowadzający wygłosi prof. dr hab. Jerzy Hausner współautor Raportu  pt, „Poza horyzont, kurs na edukację – przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce”, wydanego przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej.

Podczas konferencji zaprezentujemy:

  • Rekomendacje Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka do szkoleń dla sektora turystyki, 
  • prezentacje Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz  Ministerstwa Rozwoju, Technologii i Pracy dotyczące współpracy sektora edukacji z przedsiębiorcami.

Po zakończeniu konferencji zapraszamy na otwarte posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka

ZAREJESTRUJ SWÓJ UDZIAŁ

ORGANIZATORZY KONFERENCJI:

Program konferencji

09.45 -10.00 Logowanie uczestników konferencji.
10.00 -10.15 Andrzej Gut-Mostowy – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, dr hab. prof. SGH Hanna Zawistowska, Przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka, prof. WSG dr Marek Chamot. –Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy .
10.15 -10.20 Przedstawienie przez moderatorów programu konferencji zasad funkcjonowania systemu i organizacyjnej strony dyskusji.
10.20 -10.45 Informacja o głównych działaniach podejmowanych przez Sektorową Radę Przewodnicząca Rady – dr hab. prof. SGH Hanna Zawistowska
10.45.-11.15 „Kurs na Edukację” – prof. dr hab. Jerzy Hausner
11.15 -11.30 Dyskusja – pytania do prof. dr hab. Jerzego Hausnera.
11.30 -11.45 Przerwa
11.45 -12.00 Portal internetowy – infozawodowe.men.gov.pl – jako źródło informacji o zawodach i kształceniu zawodowym oraz współpracy z pracodawcami – Piotr Bartosiak, Dyrektor Departamentu Strategii Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEiN
12.00 -12.20 Założenia projektu obejmującego utworzenie, wyposażenie i funkcjonowanie Branżowych Centrów Umiejętności oraz projektu Kraina Zawodów – Piotr Bartosiak, Dyrektor Departamentu Strategii Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEiN
12.20 -12.35 Prezentacja funkcjonowania Centralnej Bazy Ofert Pracy – staży, praktyk oraz portalu EURES – dr Ewa Flaszyńska, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy MRPiT
12.35 -13.00 Przedstawienie rekomendacji do szkoleń Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka – dr Mariusz Barczak oraz dr Robert Brudnicki WSG w Bydgoszczy
13.00 -13.15 Informacja o stopniu zaawansowania rekrutacji do szkoleń – przedstawiciel PARP
13.30 -13.45 Propozycje tematów szkoleniowych do rekomendacji wynikających z badań prowadzonych przez Instytut Turystyki w Krakowie – dr Tadeusz Burzyński
13.45 -14.00 Dyskusja na temat: Co dalej z rekomendacjami? Jakie są potrzeby sektora w tym zakresie?
14.00 – 14.15 Przerwa
14.15 – 14.35 BKL w sektorze turystyki – założenia drugiego etapu badań PARP – dr Dorota Micek – Uniwersytet Jagielloński
14.35 -15.00 Turystyka po pandemii – działania wspierające odbudowę i dalszy rozwój – przedstawiciel Departamentu Turystyki MRPiT
15.00 -15.30 Dyskusja – co dalej z sektorem dotkniętym pandemią?
15.30 -15.45 Podsumowanie konferencji zaproszenie do udziału w otwartym posiedzeniu Rady – dr hab. prof. SGH Hanna Zawistowska
15.45 -15.50 Przerwa
15.50 -17.00 Otwarte posiedzenie Sektorowej Rady ds Kompetencji