Rada ds. Kompetencji Sektora Turystyki oficjalnie rozpoczęła dzialaność

7 lutego 2017 r. oficjalnie zainaugurowała swoją działalność Rada ds. Kompetencji Sektora Turystyki. W siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki Pan Dawid Lasek, Podsekretarz Stanu w MSiT wręczył nominacje członkom Rady. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, Grupa Sterująca Radą oraz prasa branżowa.

System Rad ds. Kompetencji to projekt opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Ideą działania PARP-u było utworzenie na poziomie branż samoregulującego się systemu, angażującego środowisko biznesu, edukację oraz administrację. Bazą tego systemu są doświadczenia tych środowisk i wyniki badań rynku pracy. Natomiast celem tego przedsięwzięcia jest wypracowanie rozwiązań zmierzających do dopasowania systemu kształcenia do zapotrzebowania danego sektora, branży, sytuacji na rynku pracy.