12 grudnia 2019: spotkanie z branżą oraz kolejne posiedzenie Rady

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyka zaprasza na spotkanie z branżą turystyczną poświęcone prezentacji wyników:

  1. Pilotażowego wdrożenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Turystyki w przedsiębiorstwach branży hotelarskiej i branży organizacji turystyki;
  2. Badań dotyczących barier we współpracy szkół wyższych z przedsiębiorcami z branż: hotelarskiej, gastronomicznej i organizacji turystyki.

Po prezentacji odbędzie się otwarte posiedzenie Rady.

Spotkanie odbędzie się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
Sala 4a budynek C (róg al. Niepodległości i ul. Madalińskiego)

Program soitkanfia

11:00 – 11:40 Rejestracja uczestników 

11:40 – 11:50 Otwarcie posiedzenia                     

Wyniki pilotażowego wdrożenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Turystyki w przedsiębiorstwach branżach hotelarskiej i organizacji turystyki

11:50 – 12:05 Pilotażowe wdrażanie ram w przedsiębiorstwach – przedstawiciel IBE 

12:05 – 12:35 „Pilotażowe wdrożenie SRKT w hotelach i biurach podróży 

12:35 – 13:00 Pytania i dyskusja

13:00 – 13:30 Podsumowanie i rekomendacje dla Rady

13:30 – 14:00 Przerwa kawowa

Wyniki badań dotyczących barier we współpracy szkół wyższych z przedsiębiorcami z branż: hotelarskiej, gastronomicznej i organizacji turystyki

14:00 -14:20 „Bariery we współpracy szkół wyższych z przedsiębiorcami z branży hotelarskiej – dr Mariusz Barczak”

14:20 – 14.40 „Bariery we współpracy szkół wyższych z przedsiębiorcami z branży gastronomicznej – dr  Mariusz Barczak”

14:40 – 15:00 „Bariery we współpracy szkół wyższych z przedsiębiorcami z branży organizacji turystyki –Zbigniew Kowal”

15:00 – 15:40 Pytania i dyskusja 

15:40 – 16:00 „Podsumowanie – Rekomendacje dla Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka”

16:20 – 17:00 „Posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka (sala Katedry Turystyki – VI piętro pok. 6/2 )”