Raport „Rynek pracy, edukacja, kompetencje Aktualne trendy i wyniki badań Październik 2019”

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem „Rynek pracy, edukacja, kompetencje Aktualne trendy i wyniki badań Październik 2019” Instytut Analiz Rynku Pracy Sp. z o.o.

Niniejszy raport jest czternastym z serii raportów monitoringowych ogólnych, realizowanych w ramach usługi infobrokeringu na potrzeby Rady Programowej ds. Kompetencji. 

W najnowszym raporcie poruszamy m. in. tematy dotyczące:

  • wpływu technologii na kompetencje przyszłości – skrótowo prezentujemy dwa raporty: jeden Komisji Europejskiej, Joint Research Centre oraz Polskiego Funduszu Rozwoju i Google. W drugim przedstawiono wyniki badań na studentach i ich opinii o kształceniu na poziomie wyższym i przez całe życie;
  • chęci zmiany zawodu – prawie połowa osób, która chce zmienić pracę, bierze pod uwagę zmianę wykonywanego zawodu. Taką możliwość najczęściej rozważają osoby najmłodsi pracownicy i ci, co zarabiają poniżej 3 tys. zł;
  • braku pracowników niższego szczebla – połowa z firm poszukujących pracowników ma kłopot z ich znalezieniem; z dostępnych publikacji wynika, że jedną z przyczyn ich braku na rynku może być migracja zarobkowa, która jest najczęstsza (oprócz inżynierów) wśród osób o niższym wykształceniu lub pracowników fizycznych. Najczęstszym powodem wyjazdów jest chęć otrzymania lepiej płatnej pracy i poprawy warunków zatrudnienia. Do wyjazdów zniechęca chęć pozostania z rodziną i znajomymi;
  • osób poszukujących pracy – ciągle połowa osób zatrudnionych aktywnie poszukuje pracy lub przegląda oferty pracy, pracę najczęściej planują zmieniać osoby do 25 r. życia, a czas poszukiwania pracy wydłużył się z 2,5 m-ca do 3 m-cy;
  • różnorodności zatrudnienia – rozwój państw w coraz większym stopniu koncentruje się w miastach, co znajduje swoje odzwierciedlenie w większej różnorodności zatrudnienia pomiędzy typami regionów (stolice, duże aglomeracje miejskie, średnie obszary miejskie i obszary wiejskie), niż między państwami – przykładowo w stolicach wzrost zatrudnienia wyniósł 19%, w innych typach obszarów: 10-12%
  • zatrudniania obcokrajowców – ogólnie przedsiębiorcy pozytywnie oceniają wpływ obcokrajowców na gospodarkę, trudności sprawia im ocena wpływu zagranicznych  pracowników na ich własną firmę.

Pobierz raport: