27.09.2019 zapraszamy na kolejne seminarium Rady

Zapraszamy na seminarium: “Bariery we współpracy szkół średnich kształcących kadry dla potrzeb branż turystycznych. Rekomendacje dla Sektorowej Rady ds. Kompetencji dla Turystykiorganizowane wspólnie przez Sektorową Radą ds. Kompetencji Turystyka oraz Szkołę Główną Handlową w w Warszawie

Seminarium odbędzie się dnia 27.09. 2019r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w sali 1A Budynek C (róg al. Niepodległości i ul. Madalińskiego).

Celem spotkania będzie przygotowanie rekomendacji dla Rady dotyczących barier we współpracy szkół średnich kształcących kadry dla potrzeb poszczególnych branż turystycznych z przedsiębiorcami. 

Udział w Seminarium jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają zwrotu kosztów dojazdu. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rejestrację pod adresem e-mail: elaw@sgh.waw.pl

Ramowy program 

27 września 2019 r.
9:30 – 10:00Rejestracja uczestników                                                         
10:00 – 10:20Otwarcie                                                                                  
Seminarium
10:20 – 10:50 Działania Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Turystyka w obszarze identyfikacji i usuwania barier we współpracy szkół kształcących kadry dla potrzeb branż turystycznych z przedsiębiorcami – dr habHanna Zawistowska – przewodnicząca SRKT
10:50 – 11:00Pytania i dyskusja
11:00 – 12:30Prezentacja wyników prowadzonych w IV kwartale 2018 r. wyników badań dotyczących barier we współpracy szkół kształcących kadry na poziomie średnim z przedsiębiorcami  – Prezentacja wyników badania prowadzonego przez nauczycieli z  Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu – Zbigniew Stankiewicz:1. Bariery we współpracy przedsiębiorców ze szkołami kształcącymi kadry na poziomie zawodowym i średnim dla potrzeb branży hotelarskiej – badanie prowadzone przez Zbigniewa Stankiewicza.2. Bariery we współpracy przedsiębiorców ze szkołami kształcącymi kadry na poziomie zawodowym i średnim dla potrzeb branży gastronomicznej – badanie prowadzone przez Ewę Wasilewską.
12:30 – 13:00Przerwa kawowa
13:00 – 13:40Bariery we współpracy przedsiębiorców ze szkołami kształcącymi kadry na poziomie zawodowym i średnim dla potrzeb branży organizacji turystyki – badanie prowadzone przez Małgorzatę Wietrzycką
13:40– 14:10Podsumowanie – Rekomendacje dla Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Turystyka
14:10 – 14:30Informacja na temat prowadzonego badania dotyczącego barier we współpracy szkół wyższych kształcących kadry na poziomie wyższym dla potrzeb branż turystycznych z przedsiębiorcami.
14:30 – 14:45Sprawy różne / Pytania