Konkurs „Pracodawca jura” – wydłużony termin składania wniosków

Uprzejmie informuję, że podjęta została decyzja o przedłużeniu terminu składania wniosków w konkursie Pracodawca Jutra do 4 września br.

Celem konkursu „Pracodawca Jutra”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jest wyróżnienie przedsiębiorców, którzy z sukcesem realizują inicjatywy z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Patronat honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zgłoszenia konkursowe można przesyłać na adres e-mail: pracodawca_jutra@parp.gov.pl lub osobiście w siedzibie Agencji (gdy rozmiar dokumentacji przekracza 8 MB)

Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje: www.parp.gov.pl/pracodawca-jutra