Zobacz publikację Rynek pracy w turystyce w świetle…

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem "Rynek pracy w turystyce w świetle dostępnych badań" przygotowanym na podstawie Raportu „Analiza badań rynku pracy w turystyce i identyfikacja luk badawczych wraz z propozycjami badań uzupełniających” przygotowanego przez:…

Za nami kolejne posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji…

27 marca, podczas spotkania w krakowskim hotelu Nowotel Na początek zebrani zapoznali się z informacją na temat wyników badania dotyczącego barier współpracy szkół kształcących kadry dla potrzeb branż turystycznych z przedsiębiorcami oraz możliwościami wykorzystania badań…

Poznaj wyniki badań BKL dla sektora turystyki

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytet Jagielloński zapraszają na spotkanie prezentujące wyniki pierwszej edycji badania branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego w sektorze turystyki. Spotkanie odbędzie się 27 marca o godz. 10:00 (rejestracja od godz. 09:30) w…

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE ROZEZNANIA RYNKU Nr 4/2019

Związek Pracodawców Turystyki Lewiatan, w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyka”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.12.00-00-0010/16-00, przesyła zapytanie o cenę usługi dotyczącej: „Organizacji spotkania upowszechniającego działania Sektorowej Rady ds.…